NORMAL ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖZEL EĞİTİM
       Yapılan Zeka Testi sonucunda bir çocuğun veya çocukların Zeka Seviyesi Normal Düzeyde tespit edilse bile,
bu çocukların Zeka Seviyelerinden ayrı olarak bir de Öğrenme Stilleri, Zeka Bölümleri, ilgi ve yetenekleri vardır.
         Bu durumda Normal Zeka Seviyeleri aynı düzeyde olduğu halde zeka seviyesi yönünden bir sıkıntı çıkmasa bile, arkadaşları ile aynı Öğrenme Stilinde olmayacağı için öğrenme konusunda sıkıntı çıkacaktır.
         Yine çocuğun Zeka Seviyesi, Öğrenme Stilleri aynı oldukları tespit edilse bile Zeka Bölümü arkadaşlarının ki ile
aynı olmayacağı için çocukların  kendi Zeka Bölümlerini güzel olarak değerlendirebilmesinde sıkıntı çıkabilir.
Yani bir sınıfın içinde her zeka seviyesinden, her zeka bölümünden, her öğrenme stilinden, her yetenekten, v.b. çocuklar olacağı için ders anlatılırken illa bazı çocuklarda sıkıntı çıkacağı gerçektir.
       Bu durumda zeka seviyeleri normal olan çocuklar bile Öğrenme stillerine, Zeka Bölümlerine  göre gruplandırılması ve her grubun kendi Zeka Bölümlerine, kendi Öğrenme Stillerine göre ders anlatılmalı. En ideali mümkünse birebir özel ders.
       Saygılarımla. Psikolog Ramazan Boyacı Tel 0850 474 26 51- 0542 262 99 24