DİKKAT EKSİKLİĞİ 1
         Dikkat Eksikliği çok ciddi bir konu olduğu için makalem uzun olacağından, okunmasında sıkıcı olmaması için kısa kısa ve bölüm bölüm yazarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. 
        Her bir kişinin  ( = Kişi diyerek bahsetmek istediğimiz çocuk, genç, yetişkinlerdir.) dikkat dereceleri farklı farlı olabilir. Bu normal bir durumdur. Öncelikle bilim olarak bunun hakkında bilgi vermek istiyorum.
        Kişilerin dikkat süresi onların Zekâ Bölümlerine, İlgi alanlarına, Yeteneklerine ve Değer Yargılarına göre farklılık gösterir.
        Bir kişi sözel zekâya daha çok sahipse hikâyeler, romanlar okumayı seviyorsa, kelimeleri, cümleleri çok güzel konuşabiliyorsa sözel zekâ gerektiren konularda dikkat süresi daha fazla olur. Böyle birisi (çocuk,genç,yetişkin ) bir kaç kıtalık bir şiiri hemen ezberleyebiliyorsa, 10 kıtalık İstiklal Marşını bir günde ,iki günde ezberleyebiliyorsa, hikayeler, romanlar v.b. yazabiliyorsa ve bu kişi matematik konularında başarısız ise, matematik konularında büyüklerin istediği başarıyı yeterince gösteremiyorsa, matematik konularında hemen sıkılıyorsa bu kişiye -Sen matematikte başarısızsın , matematikte dikkatin çabuk dağılıyor, v.b. sözler hem çok yanlış hem de bu konuları bilmemezliktir. Böyle yanlış konuşma sonucunda da hem o kişinin hem de anne babasının üzüleceği ve onların strese gireceği bellidir. Çünkü sözel zekası yüksek bu kişinin ( çocuk, genç, yetişkin) büyük ihtimalle ( İstisnalar kaideleri bozmaz) matematik zekâsı, söze zekaya göre biraz daha zayıftır ve matematik konularını anlamakta zorlanacağı, matematik sorularını anlamakta ve yapmakta zorlanacağı, zorlandığı için de sıkılacağı, matematiği sevmeyeceği, sevemeyeceği ve zorlamalar sonucu matematik derslerine karşı bir nefret duyabileceği sonuçta kendisinin ve çevresinin strese gireceği bilinmelidir. 
( Devamı var ) Dikkat Eksikliği 2  için tıklayabilirsiniz.