ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİ

                Çocuğun gelişim konusu, anne-baba arkadaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Anne baba arkadaşlarımızın, bu konu ile ilgili bana sorduğu bazı sorular şöyle; Acaba çocuğumun zekâsı nasıl? Çocuğumun gelişimi normal mi?  geri mi ? ileri mi? Ben çocuğumun zekâsını kendim bilebilir miyim? Çocuğumun zekâsını bilmek için illa Zekâ Testi yaptırmak gerekir mi? v.b.
                Bir çocuğun zekâ seviyesinin normal, ileri veya geri olması, bulunduğu çağa, hatta çocuğun içinde yaşadığı zaman ve yer dilime, ailenin kültür, ekonomik v.b. durumuna, çocuğun içinde yaşadığı çevrenin kültür şartlarının standardına göre değişebilir. Çocukların gelişim durumlarını hemen bir örneğe bakarak bu çocuğun zekası geridir, bu çocuğun zekası ileridir, v.b. cümleleri söylemek büyük yanlış olur. Mesela, ekonomik, kültür, v.b. zengin çevre içinde yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk çok şeyleri bilebildiği halde aynı şartlarda yaşamayan 10  yaşındaki bir çocuk bunları bilemeyebilir. Bu yüzden bu konularla ilgili herkesin konuşması, fikir yürütmesi doğru olmaz.
                 PEKİ ANNE BABALAR -ÇOCUĞUMUN GELİŞİMİ NORMAL Mİ? SORUSUNA NASIL CEVAP BULACAK?
                Bir anne veya baba, çocuğunu çocuğuyla aynı şartlar içinde yaşayan diğer çocukların da gelişim durumlarına biraz bakarak anlayabilir. Benim çocuğum, aynı yaşta, aynı ortamda, aynı şartlarda yetişen diğer çocuklara göre -Daha çabuk konuşmaya başladı, daha çabuk yürümeye başladı, v.b veya daha geç konuşmaya başladı, daha geç yürümeye, v.b. başladı.) diyerek fark edebilir. Bu sadece anne babalar için bir ön bilgi olabilir. Ama bu tam olarak kesin bir bilgi değildir. Çünkü, Bu konuyla ilgili olarak Çocuğunuzu Test Edin.
https://ramazanboyaci.com/bilgi-danismanlik Geri mi, Normal mi, İleri mi, Geri mi? İsimli kitabımızda ayrıntılı bir şekilde bilgi verdiğimiz gibi bazı çocukların, bazı gelişim aşamalarında arkadaşlarına yetişebilmesi bazen 1 ay, bazen 3 ay bazen 5 ay, v.b. daha zamana ihtiyacı olabiliyor.
           Yukarıda bahsettiğim gibi anne baba arkadaşlarımız çocuklarını aynı yaşta aynı ortamda büyüyen diğer çocuklarla kıyas yaptığı zaman ( bu kıyas % 50 doğru, % 50 yanlış olabilir.) çocuklarının gelişimlerinde diğer çocuklara göre çok ciddi, çok belirgin  bir şekilde gerilik veya ilerilik görüyorsa çocuğunu bu konularda Profesyonel olmuş bir Psikoloğa başvurarak çocuğu hakkında daha ayrıntılı testler yaptırmasını gerekli bilgileri almasını tavsiye ediyorum. Çünkü çocuk yaşıtlarına göre ciddi bir şekilde geri ve ya ileri bir farlılık gösteriyorsa çocuğun özel eğitim alması gerekir. Bu konular hakkında yazdığım yazılarımı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu şekildeki çocukların ( geri veya ileri) eğitimi ne kadar erken başlarsa hem çocuk için hem de anne baba için çok faydalı olur.
          Şimdi elimizde çocukların doğumundan 6 yaşına kadar dil gelişimi, kişisel, sosyal, ince kas gelişimi, kalın kas gelişimi, v.b. gelişimleri normal mi, ileri mi, geri mi olduklarını ayrıntılı olarak bilebileceğimiz testler var. Bunları Gelişim Testleri diyoruz. Bununla birlikte 2 yaşından itibaren zekâ testleri de yapabiliyoruz, ayrıca 3 yaşından itibaren yine çocukların yaşıtlarına göre hangi düzeyde olduklarını tespit edebildiğimiz ölçeklerimiz var ve ailelere çocuklarının gelişimlerinin daha iyi olması  konusunda neler yapmalarını gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler veriyoruz.
         Bu yazdıklarımız IQ  dediğimiz çocukların zekâ yaşının bilinmesi konusundadır. Ayrıca çocukların Zekâ Bölümü dediğimiz
( Çocuk Sözel Zekâya mı, Sayısal Zekâya mı, Sosyal Zekâya mı, v.b. sahip olduğunu belirlediğimiz başka testlerimiz de var.
Bunlarla birlikte çocukların ilgi ve yetenekleri hangi konularda onları da belirleyebildiğimiz testler var. Dikkat dağınıklığı 
 https://ramazanboyaci.com/cocuk-psikolojisi    belirlediğimiz ayrı Dikkat Testlerimiz var. Yani bunların her birisi ayrı ayrı konulardır. Bunların güzel bir şekilde bilinerek çocuklar hakkında yanlış düşüncelere kapılarak çok üzülmeme gerekir.
          Sonuç olarak; Çocuğumun gelişimi normal mi? Sorusuna vereceğimiz cevap, anne baba arkadaşlar çocuklarının, çocuğuyla birlikte aynı yaşta olan ve aynı ortamlarda bulunan diğer çocuklarla kıyas yaparak biraz anlayabilir. Bu anne arkadaşlarımıza biraz bilgi verebilir.  ( ÖNEMLİ NOT: BU KIYAS %100 DOĞRU OLMAYABİLİR.) Daha sonra kendi çocuğunun dil, zeka, ince kas, kalın kas, v.b. gelişim alanlarında diğer çocuklara göre çok ciddi şekilde bir gerilik veya ilerilik fark görüyorsa çocuklarına bu konularda Profesyonel olmuş bir Psikoloğa götürerek gerekli testleri yaptırmalı ve gereken bilgileri alarak en kısa zamanda çocuklarına özel eğitim aldırmalıdırlar. Saygılarımla.
           Psikolog Ramazan Boyacı Tel: 0850 474 26 51--- 0542 262 99 24