ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR İÇİN NELER YAPILMALI ?

              Bir çocuğun üstün zekalı olduğu tespit edildikten sonra, onun Zeka Seviyesine göre bir okul bulunmalı
eğer böyle bir okul yoksa böyle çocuklar için açılan kurslara gitmesi sağlanmalı eğer çocuk için böyle kurslar da
yoksa bu konuda kendilerini geliştirmiş,
bu konuların uzmanı olmuş kişiler tarafından özel ders aldırılarak çocuğun kapasitesini ortaya çıkarak
çalışmalarda bulunulmalı.
              Çocuğun yaşadığı ev ortamı, v.b. çocuğun zekasını kullanabileceği bir şekilde gerekli araç ve gereçlerle
dontaılmalı.
              Çocuğa uygun bire-bir özel olacak şekilde çocuğun zeka kapasitesine göre bir program yapılmalı.
Bu program çocuğun zeka kapasitesinin ne çok altında ne de çok üstünde olmalı.
              Çocuk, böyle çocuklar için hazırlanmış kitaplarla, dergilerle tanıştırılmalı.
              Çocuğu kendi zeka türüne uygun ortamlara götürerek oralarda kendi zeka türüne uygun zekaya
sahip insanlarla tanıştırılmalı.
              Çocuk kendi zeka bölümüne uygun yerlere götürülerek oralarda bulunması, incelemeler yapması
kendisini yetiştirmesi sağlanmalıdır. Çocuğun zeka bölümü resim alanında ise çocuk resim sergilerine götürülerek
oralarda incelemelerde bulunması, resim yarışmalarına katılması sağlanmalı, çocuğun zeka bölümü tarihe ise
müzelere, zeka bölümü teknolojiye uygun ise teknoloji müzelerine, uçaklara ilgili varsa  uçakların yapıldığı yerlere,
uçak müzelerine v.b. götürülerek gezdirilmeli ve çocuğun ufku daha çok açılmalı. Çocuğun zeka bölümü, ilgi alanları 
doğaya, biyoloji konularına ise bu konularda nerede ne varsa çocuğun onlarla, oralarla iletişim kurması sağlanmalı.
               Çocuğun zeka bölümü sözel ise sözel zekasını artıracak ne varsa, kitaplar dergiler, seminerler, v.b. le iletişim
kurması sağlanmalı.
               Çocuğun yabancı dil öğrenme zekası yüksek ise başka yabancı dilleri öğrenmesi için gerekli imkanlar
çocuğa sağlanmalı.
               Çocuğun Matematik mantık zekası yüksek ise bu konularla ilgili kitaplar, dergilerle buluşması sağlanmalı,
bu konularda yapılan yarışmalara katılması sağlanmalı.
              Çocuğun Müzik zekası yüksek ise yine bu konularda çocuğun yetiştirilmesi sağlanmalı.
              Çocuğun sosyal zekası fazla ise yeni yeni hayırlı, kaliteli insanlarla tanışması, onlardan kaliteli bilgiler alması
sağlanmalı.
              Çocuğun uzaya merakı varsa bu konudaki kitaplarla, dergilerle, filmlerle iletişim kurması sağlanmalı.
              Şimdilik bu kadar yazabildim. Nasip olursa daha sonra bu örneklerden daha çok yazmaya çalışırım.
Saygılarımla. Psikolog Ramazan Boyacı